GOZER

하이엔드에 저항하는 (anti-high end), 실제 생활에서 소모되는 것들로 가득찬 GOZER 

 

-stay high down low - Lookbook

GOZER 2018 F/W
GOZER 2018 S/S
GOZER 2017 F/W
 • 품절상품 제외 보기
 • [워너원 윤지성 착용] SPACE GxG CROPPED KNIT
  옵션
  FREE
  O

  NEWSALEBEST

  GOZER

  [워너원 윤지성 착용] SPACE GxG CROPPED KNIT

  54,000원 72,000 25%
 • OVER CANADIAN GOOSE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  NEWSALEBEST

  GOZER

  OVER CANADIAN GOOSE

  250,900원 386,000 35%
 • REVERSIBLE CAMO DUCK DOWN
  옵션
  M
  O
  L
  O

  NEWSALEBEST

  GOZER

  REVERSIBLE CAMO DUCK DOWN

  248,900원 383,000 35%
 • SECURITY SERVICE DUCK DOWN
  옵션
  M
  O
  L
  O

  NEWSALEBEST

  GOZER

  SECURITY SERVICE DUCK DOWN

  122,200원 188,000 35%
 • PRINTED BOA DENIM JACKET_BLACK DENIM
  옵션
  M
  O
  L
  O

  NEWSALEBEST

  GOZER

  PRINTED BOA DENIM JACKET_BLACK DENIM

  139,100원 214,000 35%
 • SIDE PRINTED DENIM_LIGHT BLUE DENIM
  옵션
  M
  O
  L
  O

  NEWSALEBEST

  GOZER

  SIDE PRINTED DENIM_LIGHT BLUE DENIM

  55,500원 74,000 25%
 • SIDE PRINTED DENIM_BLACK DENIM
  옵션
  M
  O
  L
  O

  NEWSALEBEST

  GOZER

  SIDE PRINTED DENIM_BLACK DENIM

  55,500원 74,000 25%
 • PRINTED BOA DENIM JACKET_LIGHT BLUE DENIM
  옵션
  M
  O
  L
  O

  NEWSALEBEST

  GOZER

  PRINTED BOA DENIM JACKET_LIGHT BLUE DENIM

  139,100원 214,000 35%
 • SHDL BEANIE
  옵션
  FREE
  O

  SALEBEST

  GOZER

  SHDL BEANIE

  18,900원 29,000 35%
 • ARCH LOGO BEANIE
  옵션
  FREE
  O

  SALEBEST

  GOZER

  ARCH LOGO BEANIE

  18,900원 29,000 35%
 • POLICIA CROPPED KNIT
  옵션
  FREE
  O

  SALEBEST

  GOZER

  POLICIA CROPPED KNIT

  43,500원 58,000 25%
 • GAME OVER KNIT
  옵션
  FREE
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GAME OVER KNIT

  46,500원 62,000 25%
 • GOZER SHDL BASEBALL CAP
  옵션
  FREE
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GOZER SHDL BASEBALL CAP

  27,300원 42,000 35%
 • GOZER BASIC BASEBALL CAP_BEIGE
  옵션
  FREE
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GOZER BASIC BASEBALL CAP_BEIGE

  25,400원 39,000 35%
 • GOZER BASIC BASEBALL CAP_BLACK
  옵션
  FREE
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GOZER BASIC BASEBALL CAP_BLACK

  25,400원 39,000 35%
 • GOZER RECYCLE CREW_VIOLET
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GOZER RECYCLE CREW_VIOLET

  54,800원 73,000 25%
 • TRACK SEOUL HOODY_NAVY
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  TRACK SEOUL HOODY_NAVY

  87,000원 116,000 25%
 • TRACK SEOUL HOODY_LIGHT BLUE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  TRACK SEOUL HOODY_LIGHT BLUE

  87,000원 116,000 25%
 • GOZER RECYCLE HOODY_BLACK
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GOZER RECYCLE HOODY_BLACK

  59,300원 79,000 25%
 • GOZER RECYCLE CREW
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GOZER RECYCLE CREW

  54,800원 73,000 25%
 • GOZER RECYCLE HOODY_WHITE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GOZER RECYCLE HOODY_WHITE

  59,300원 79,000 25%
 • GAME SHDL CREW
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GAME SHDL CREW

  54,800원 73,000 25%
 • GAME SHDL HOODY
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GAME SHDL HOODY

  59,300원 79,000 25%
 • GOZER RECYCLE HALF T-SHIRT_BLACK
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GOZER RECYCLE HALF T-SHIRT_BLACK

  33,800원 45,000 25%
 • GOZER RECYCLE HALF T-SHIRT_WHITE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GOZER RECYCLE HALF T-SHIRT_WHITE

  33,800원 45,000 25%
 • GAME SHDL HALF T-SHIRT_BLACK
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GAME SHDL HALF T-SHIRT_BLACK

  34,500원 46,000 25%
 • GAME SHDL HALF T-SHIRT_WHITE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  GAME SHDL HALF T-SHIRT_WHITE

  34,500원 46,000 25%
 • SMALL BOX LOGO HALF T-SHIRT_BLACK
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  SMALL BOX LOGO HALF T-SHIRT_BLACK

  30,600원 40,800 25%
 • SMALL BOX LOGO HALF T-SHIRT_WHITE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALEBEST

  GOZER

  SMALL BOX LOGO HALF T-SHIRT_WHITE

  30,600원 40,800 25%
 • [고저 역시즌] SHELL OVERFIT PARKA_BLACK
  옵션
  FREE
  O

  SALE

  GOZER

  [고저 역시즌] SHELL OVERFIT PARKA_BLACK

  179,000원 358,000 50%
 • [BTS 정국 착용] GOZER JAZZ CLUB SHIRT_WHITE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  [BTS 정국 착용] GOZER JAZZ CLUB SHIRT_WHITE

  62,000원
 • [아이콘 진환 착용] RED FLOWER HAWAIIAN SHIRT
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  [아이콘 진환 착용] RED FLOWER HAWAIIAN SHIRT

  76,000원
 • 3M UNDERLOGO CAP
  옵션
  FREE
  O

  GOZER

  3M UNDERLOGO CAP

  42,000원
 • ATTACH CAMP CAP
  옵션
  FREE
  O

  GOZER

  ATTACH CAMP CAP

  43,000원
 • SIDE WASHED HALF DENIM
  옵션
  S
  O
  M
  O
  L
  O
  XL
  O

  GOZER

  SIDE WASHED HALF DENIM

  84,000원
 • WAIST BAND HALF DENIM
  옵션
  S
  O
  M
  O
  L
  O
  XL
  O

  GOZER

  WAIST BAND HALF DENIM

  84,000원
 • NEEDLEWORK HALF TRAINERS_BLACK
  옵션
  FREE
  O

  GOZER

  NEEDLEWORK HALF TRAINERS_BLACK

  78,000원
 • NEEDLEWORK HALF TRAINERS_BLUE
  옵션
  FREE
  O

  GOZER

  NEEDLEWORK HALF TRAINERS_BLUE

  78,000원
 • SIDE RED BAND HALF SLACKS
  옵션
  S
  O
  M
  O
  L
  O
  XL
  O

  GOZER

  SIDE RED BAND HALF SLACKS

  84,000원
 • SIDE RED LINE HALF SLACKS
  옵션
  S
  O
  M
  O
  L
  O
  XL
  O

  GOZER

  SIDE RED LINE HALF SLACKS

  84,000원
 • 18 OVERFIT STRIPE T-SHIRT_RED&BLACK
  옵션
  FREE
  O

  GOZER

  18 OVERFIT STRIPE T-SHIRT_RED&BLACK

  58,000원
 • CIRCLE LOGO T-SHIRT_BLUE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  CIRCLE LOGO T-SHIRT_BLUE

  42,000원
 • APPRECIATE T-SHIRT
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  APPRECIATE T-SHIRT

  39,000원
 • EDDIE AIKAU T-SHIRT
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  EDDIE AIKAU T-SHIRT

  42,000원
 • MAKE BETTER WORLD T-SHIRT
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  MAKE BETTER WORLD T-SHIRT

  42,000원
 • CACTUS HAWAIIAN SHIRT
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  CACTUS HAWAIIAN SHIRT

  76,000원
 • HULA GIRL HAWAIIAN SHIRT
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  HULA GIRL HAWAIIAN SHIRT

  76,000원
 • MOTORBIKE HAWAIIAN SHIRT_WHITE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  MOTORBIKE HAWAIIAN SHIRT_WHITE

  76,000원
 • MOTORBIKE HAWAIIAN SHIRT_BLACK
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  MOTORBIKE HAWAIIAN SHIRT_BLACK

  76,000원
 • FORMULA-1 HAWAIIAN SHIRT_BLACK
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  FORMULA-1 HAWAIIAN SHIRT_BLACK

  76,000원
 • FORMULA-1 HAWAIIAN SHIRT_WHITE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  FORMULA-1 HAWAIIAN SHIRT_WHITE

  76,000원
 • GRAND PRIX HAWAIIAN SHIRT_BLACK
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  GRAND PRIX HAWAIIAN SHIRT_BLACK

  76,000원
 • GRAND PRIX HAWAIIAN SHIRT_WHITE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  GOZER

  GRAND PRIX HAWAIIAN SHIRT_WHITE

  76,000원
 • [고저 역시즌] LONG PARKA_BLACK
  옵션
  BLACK > M
  O
  BLACK > L
  O

  SALE

  GOZER

  [고저 역시즌] LONG PARKA_BLACK

  121,000원 242,000 50%
 • [고저 역시즌] LONG PARKA 3M
  옵션
  BLACK > M
  O
  BLACK > L
  O

  SALE

  GOZER

  [고저 역시즌] LONG PARKA 3M

  122,500원 245,000 50%
 • [고저 역시즌] POLICIA HOOD MA-1
  옵션
  M
  O
  L
  X

  SALE

  GOZER

  [고저 역시즌] POLICIA HOOD MA-1

  99,000원 198,000 50%
 • [고저 역시즌] GOZER STADIUM JUMPER_BLACK
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALE

  GOZER

  [고저 역시즌] GOZER STADIUM JUMPER_BLACK

  121,000원 242,000 50%
 • [고저 역시즌] GOZER STADIUM JUMPER_GREY
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALE

  GOZER

  [고저 역시즌] GOZER STADIUM JUMPER_GREY

  121,000원 242,000 50%
 • [고저 역시즌] GOZER STADIUM JUMPER_RED
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALE

  GOZER

  [고저 역시즌] GOZER STADIUM JUMPER_RED

  121,000원 242,000 50%
 • [고저 역시즌] CIRCLE LOGO CREW_ORANGE
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALE

  GOZER

  [고저 역시즌] CIRCLE LOGO CREW_ORANGE

  36,000원 72,000 50%
 • [고저 역시즌] CIRCLE LOGO CREW_LIGHT GREY
  옵션
  M
  O
  L
  O

  SALE

  GOZER

  [고저 역시즌] CIRCLE LOGO CREW_LIGHT GREY

  36,000원 72,000 50%
해외배송 상품 이용 안내 사항 ( 구매전 반드시 읽어주시기 바랍니다. )
배송 프로세스 안내
해외에서 고객님께 직배송 되는 상품으로 상품 배송은 한국과 해당국가의의 휴일을 제외한 영업일 기준 4~10일이 소요됩니다. 해외물류창고 또는 항공사,통관 등의 사정으로 인해 배송이 지연될 수도 있습니다.
 • 1.상품선택
 • 2.개인통관고유번호적기
 • 3.고객주문
 • 4.해외물류센터
  주문확인
 • 5.국내직배송
해외 배송 상품시 안내 사항

2015년 1월 1일자로 통관 규정이 변경됨에 따라, 해외 직배송 상품 주문시 개인통관고유부호가 있어야하며
개인통관 고유부호는 관세청 홈페이지에서 신청 하실수 있습니다.

통관번호발급받기바로가기 > (http://p.customs.go.kr/)
* 통관번호는 1회 발급 시 영구 사용가능합니다.
관세납부안내

다음과 같은경우, 관/부가세가 고객님께 부과됩니다.
관/부가세 납부가 필요한 경우 통관 시 전문 관세사가 금액 및 납부방법을 안내해드립니다.

- 신발/의류/가방 등 목록통관 상품의 경우 : US $200 이상건
- 그 외 일반통관 상품의 경우 선편요금 포함 한화 15만원 초과건
- 향수 등 일부 품목에 대해서는 농특세, 특소세 등이 추가로 부과될 수 있습니다.

주의1. 목록통관물품과 일반통관 대상물품이 섞여있는경우, 목록통관이 불가며 세관의 결정에 따라 일반통관으로 진행 될 수 있으므로 구매에 참고하시기 바랍니다.
주의2. 안심번호인 경우 문자 수신이 불가하니, 연락가능한 이동전화번호로 기재를 부탁드립니다.
주의3. 동일날짜,동일성함 기준으로 복수의 주문건이 통관진행 될 경우, 합산하여 과세됩니다.
주의4. 예상세액은 www.customs.go.kr(바로가기) → 예상세액조회 →해외직구에서 조회가능하며, 환율 등에 따라 차이가 있을 수 있으니 단순참고 바랍니다.
주의5. 관/부가세를 납부한 후 교환 및 반품 시 해당 관/부가세에 대한 환급은 배송업체(또는 관세사)의 안내에 따라 고객님이 직접 신청하여 받으셔야합니다.

교환 및 환불, 구매 시 유의사항

1. 해외배송의 경우, 고객 단순 변심이나 착용 또는 사용후 교환/환불은 원칙상 불가능합니다.
2. 상품에 하자가 있을경우, 상품 수령 후 7일이내 교환 및 반품(환불)이 가능합니다.
3. 제주 및 도서 산간 지방으로 수령하실 고객님은 추가 배송비가 발생합니다.
4. 하자로 인한 교환 및 환불을 원하실 경우 고객센터에 자세한 절차 사항을 문의해 주세요.
5. 일부 상품 중 교환 및 환불이 가능한 상품은 상세에 개별 명시가 되어있으며, 교환은 동일상품의 사이즈 및 컬러만 가능합니다.
6. 일부 상품 중 교환가능이 명시된 상품을 단순 변심으로 교환 할 경우, 교환배송비에 대한 부분은 고객부담입니다.
해외배송비(25,000원) + 한국택배 착불비 (3,000원) + 일본현지배송비 (일본현지배송비적용)
일본현지 배송비는 물품에 따라 다르게 적용되니 고객센터를 통하여 문의를 부탁드립니다.

힙합퍼 고객센터 1599-7616

* 포장시 유의하실 점

- 정품 브랜드 박스는 상품의 일부입니다.
- 정품 브랜드 박스없이 판매가 불가능해서 박스가 훼손된경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

모바일 버전으로 보기